اختصاص ۶میلیارد ریال برای مشاغل خانگی روستاهای حاشیه تالاب شادگان

انفجار گاز سی.ان.جی در اهواز ۴ نفر را راهی بیمارستان کرد
مهرنوشت : فرماندار شادگان از اختصاص ۶ میلیارد ریال برای مشاغل خانگی روستائیان روستاهای صراخیه و رگبه و دیگر روستاهای تالاب شادگان توسط صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان خبر داد.

انفجار گاز سی.ان.جی در اهواز ۴ نفر را راهی بیمارستان کرد