کتابخانه آقای لمونچلو میزبان المپیک شد

انفجار در بغداد با کشته و زخمی
اثر جدید کریس گرابنستاین با عنوان «المپیک در کتابخانه‌ آقای لمونچلو» برای نوجوانان ایرانی به چاپ رسید.

انفجار در بغداد با کشته و زخمی