شصت و نهمین وزیر خارجه آمریکا تعیین شد

انصاری: چرا یک گروه سیاسی آن یکی را ضدانقلاب و این یکی، طرف مقابلش را عقب مانده می‌خواند؟
تسنیم نوشت: مجلس سنای آمریکا «رکس تیلرسون» را برای احراز پست وزارت خارجه تایید کرد.

انصاری: چرا یک گروه سیاسی آن یکی را ضدانقلاب و این یکی، طرف مقابلش را عقب مانده می‌خواند؟