پاسخ شورای صنفی نمایش به اعتراض‌های مربوط به تاریخ اکران فیلم‌ها

انصاری‌فرد: با تمرکز بالا به مصاف ازبکستان می‌رویم/ کی‌روش راست می‌گوید، نباید فوتبال را پیچیده کنیم
سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: «این شورا هیچ نقشی در تعیین تاریخ اکران ‌فیلم‌ها ندارد.»

انصاری‌فرد: با تمرکز بالا به مصاف ازبکستان می‌رویم/ کی‌روش راست می‌گوید، نباید فوتبال را پیچیده کنیم