ارسال پیامک حذف یارانه برای ۳ میلیون نفر دیگر

انتقاد یک امام جمعه از شانتاژهای بی‌بی‌سی/خانمی که پوشش نامناسب دارد پدر و برادرهایش غیرت ندارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیامک به سه گروه برای حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داد.

انتقاد یک امام جمعه از شانتاژهای بی‌بی‌سی/خانمی که پوشش نامناسب دارد پدر و برادرهایش غیرت ندارند