اینفوگرافیک | بانک‌ها تا مرداد ماه امسال چقدر وام دادند؟

انتقاد هوشنگ ابتهاج از انتشار کتاب «بانگ نی»
اینفوگرافیک زیر نشان می‌دهد بانک‌ها تا مرداد ماه امسال چقدر وام دادند؟

انتقاد هوشنگ ابتهاج از انتشار کتاب «بانگ نی»

دانلود مستقیم تلگرام فارسی