فیلم | عکس‌العمل ربایندگان بنیتا بعد از دیدن عکس جسد او

انتقاد از کشت محصولات آبدوست در لرستان
عکس العمل ربایندگان بنیتا هشت ماهه بعد از دیدن عکس جسد او را در ویدئوی زیر ببینید.

انتقاد از کشت محصولات آبدوست در لرستان