فیلم | هاشمی: من هم امتحان دارم؛ همه امتحان دارند؛ بسم‌الله بگو و کار کن

انتقادامام جمعه معمولان از نبود برخی ادارات در این شهر
یکی از ویدئوهای ساخته شده برای آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که در قید حیات بود را در زیر ببینید.

انتقادامام جمعه معمولان از نبود برخی ادارات در این شهر