عکسی از دیدار برانکو با ناجی سابقش

انتقادات سردار صفوی از بی‌توجهی به کادرسازی توسط مسئولان: ما چند مسئول مثل مرحوم پرورش داریم؟
برانکو و خداداد عزیزی با یکدیگر دیدار کردند.

انتقادات سردار صفوی از بی‌توجهی به کادرسازی توسط مسئولان: ما چند مسئول مثل مرحوم پرورش داریم؟