توضیحات وزیر دفاع درباره دلیل حضور ایران در سوریه و عراق /باید جلو خطر تکفیری‌ها گرفته شود

انتظار عربستان برای قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰
میزان نوشت: وزیر دفاع گفت: دلیل حضور ما در سوریه و عراق این است که ما امنیت منطقه را امنیت خود می‌دانیم، پس چنانچه آشوب و بی ثباتی در منطقه بوجود آید امنیت دیگران را متاثر می‌کند.

انتظار عربستان برای قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰