فیلم | روحانی: همه دنیا می‌گویند برجام افتخار ایران است

انتظار روس‌ها برای دریافت نفت از ایران
رئیس جمهور در نشست سالیانه اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: همه دنیا می‌گویند برجام افتخار ایران است.

انتظار روس‌ها برای دریافت نفت از ایران