سال نو تسلیت باد!

انتشار گزارشی 13 صفحه‌ای از نقش روسیه در حملات سایبری در آمریکا
در حاشیه حملات تروریستی همزمان با آغاز سال نوی میلادی، پالیتیکال کارتونز این کارتون را با عنوان سال سیاه منتشر کرد.

انتشار گزارشی 13 صفحه‌ای از نقش روسیه در حملات سایبری در آمریکا