استاندار لرستان عضویتش در هیات مدیره خیبر را تکذیب کرد

انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی
خیبرخرم آباد یکی از تیمهای ریشه دار فوتبال کشور است که سابقه دیرینه ای در لیگهای کشور دارد این تیم تنها نماینده فوتبال لرستان در لیگ یک کشور است که با داشتن تماشاگران بیشمار هیجان و شادابی خاصی به لیگ یک کشور بخشیده است

انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی