تصویری از کارت بازی سروش رفیعی

ام‌آی۶ ترامپ را ترور شخصیتی کرد
سروش رفیعی و سامان نریمان جهان روز گذشته قراردادهای خودشان را در هیات فوتبال ثبت کردند.

ام‌آی۶ ترامپ را ترور شخصیتی کرد