معاون استاندار یزد: «سلام کشور» انتخاباتی نیست

امیرعبداللهیان:وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است
ابلاغیه 19ماده ای وزارت کشور با عنوان «سلام کشور» غیرسیاسی و غیر انتخاباتی است.

امیرعبداللهیان:وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است