تصاویر | رویایی که آرزوی خیلی از کودکان جهان است!

امید نورافکن:دو پیشنهاد اروپایی دارم اما اول استقلال
بچه‌های زیادی در سراسر ایران و جهان، چشم به تلویزیون می‌دوزند تا مسی پا به توپ شود. آن‌ها خوشحالی مسی را فریاد می‌زنند و پا به پای دریبل‌های او نیمه‌جان می‌شوند. آن‌ها رویای مسی دارند، رویای روبرو شدن یا مسی شدن. رویایی که شکل‌های زیادی دارد، رویای رونالدو، رویای نیمار، اما رویای مسی از همه قوی‌تر است، او این روزها آرزوی خیلی از کودکان و نوجوانان جهان است.

امید نورافکن:دو پیشنهاد اروپایی دارم اما اول استقلال