فعالسازی همه ظرفیت های صادراتی استان البرز در دستور کار است

امشب چهره سرد پاییز درپناه مهربانی کرسی «خاتون»گرم می‌شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اعلام کرد: ظرفیت های ساختاری مناسبی در استان برای توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد و در حال حاضر فعالسازی همه این ظرفیت ها در دستور کار قرار دارد.

امشب چهره سرد پاییز درپناه مهربانی کرسی «خاتون»گرم می‌شود