طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها در بازار سرمایه

امسال گمرک چقدر درآمد داشت؟
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از صندوق‌های VC و بازار SME گفت: امروز روز سرمایه فکری و جلوگیری از فرار مغزهاست.

امسال گمرک چقدر درآمد داشت؟