ایران با 18 مخاطره مواجه است/ کمتر از 10 درصد ساختمان‌ها تحت پوشش بیمه

امداد رسانی به 591 روستا در سیستان و بلوچستان
ایسنا نوشت: معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت گفت: کمتر از 10 درصد ساختمان ها در کشور تحت پوشش بیمه هستند.

امداد رسانی به 591 روستا در سیستان و بلوچستان