زنجان، در محاصره کولاک

امداد رسانی به ۴۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک محورهای مواصلاتی اردبیل
کولاک شدید، کاهش دید و یخبندان علاوه بر مسدود کردن 7 راه شریانی زنجان، آزاد راه زنجان – قزوین را مسدود کرد .

امداد رسانی به ۴۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک محورهای مواصلاتی اردبیل