تزرا می: اولویت در سوریه، یافتن راه حل سیاسی است

امداد رسانی به ۱۰۶۴۱ سیل‌زده در سیستان و بلوچستان/ زمین رایگان برای روستاییان سیل‌زده
تسنیم نوشت: نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که اولویت در سوریه، ایجاد منطقه امن در این کشور نیست.

امداد رسانی به ۱۰۶۴۱ سیل‌زده در سیستان و بلوچستان/ زمین رایگان برای روستاییان سیل‌زده