فیل خاورمیانه را چطور بایدقورت داد؟

امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان 13 آبان 58 نبود، اتفاقی مانند کودتای 28 مرداد رخ می‌داد
فرآیند شرکت در مناقصه‌ها و برنده شدن قرارداد در منطقه خاورمیانه یک فرآیند طولانی، پیچیده و نیازمند صبر است.

امام در جریان تسخیر سفارت امریکا نبود/جریان 13 آبان 58 نبود، اتفاقی مانند کودتای 28 مرداد رخ می‌داد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر