امین ساکی رئیس کمیته روابط‌عمومی و مشاور هیات دو‌و‌میدانی استان لرستان شد

امام جمعه همدان: خط کشی بین اصولگرا و اصلاح طلب معنی ندارد
به گزارش خبرآنلاین، با حکم سید‌علی کریمی، امین ساکی به عنوان رئیس کمیته روابط‌عمومی و مشاور هیات دو‌و‌میدانی استان لرستان منصوب شد.

امام جمعه همدان: خط کشی بین اصولگرا و اصلاح طلب معنی ندارد