خاطره‌بازی با آثار خواننده‌ای با صدای مخملی

امام جمعه همدان: آیت الله هاشمی رفسنجانی در راه پیشرفت کشور نقش بسزایی داشت
محمد سریر، رهبر ارکستر خانه هنرمندان از اجرای قطعات خاطره انگیز و یادبود محمد نوری در جشنواره موسیقی فجر خبر داد.

امام جمعه همدان: آیت الله هاشمی رفسنجانی در راه پیشرفت کشور نقش بسزایی داشت