اینفوگرافیک | اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

الکی مثلا تصادف‌ کردیم!
در اینفوگرافیک زیر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی را می‌بینید.

الکی مثلا تصادف‌ کردیم!