دستاوردی دیگر از برجام

الهام حمیدی از مردم نظر خواست / جشن‌های ایرانی یا جشن‌های خارجی؟ | عکس
ایران در برخی از زمینه‌ها به دلایل گوناگون حدود ٣٠ تا ٣٥‌سال است که خود را متحول نکرده است. یکی از این موارد صنعت حمل‌ و نقل هوایی است. علت آن نیز بسیار روشن است، زیرا این صنعت بیش از هر صنعت دیگری با وضعیت انحصاری در دو شرکت بویینگ و ایرباس متمرکز است.

الهام حمیدی از مردم نظر خواست / جشن‌های ایرانی یا جشن‌های خارجی؟ | عکس