گمرک الکترونیکی فساد را از بین می‌برد

القاعده مسئولیت انفجار مترو سن‌پترزبورگ را برعهده گرفت
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تعدد قوانین و مقررات در امر واردات یکی از عواملی است که می تواند بر افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد و دولت و مجلس در کنار هم باید این موضوع را حل کنند.

القاعده مسئولیت انفجار مترو سن‌پترزبورگ را برعهده گرفت