درخواست سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۹۶ از نمایندگان: به کلیات رای بدهید، پیشنهادهایتان اعمال می‌شود

اقدام مطلوب اقتصادی دولت روحانی به دست اروپایی ها رسید
در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 96، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از نمایندگان خواست که انتقادهایشان از کلیات را کنار گذاشته و در بررسی جزئیات بودجه 96 نظرشان را اعمال کنند.

اقدام مطلوب اقتصادی دولت روحانی به دست اروپایی ها رسید