مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس بازداشت شد

اقدام مشترک بازیکنان پرسپولیس؛پاک کردن پست‌های اینستاگرام
ایسنا نوشت: بازپرس ویژه جرایم فرودگاه‌ مشهد از بازداشت مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد خبر داد.

اقدام مشترک بازیکنان پرسپولیس؛پاک کردن پست‌های اینستاگرام