واکنش شورای عالی امنیت ملی به خبر اعطای تابعیت به خانواده‌های اتباع خارجی مدافع حرم

اقدام متقابل کره‌شمالی در برابر مالزی
مهر نوشت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر موافقت این شورا با اعطاء تابعیت ایرانی به خانواده‌های درجه یک اتباع خارجی مدافع حرم را غیردقیق خواند.

اقدام متقابل کره‌شمالی در برابر مالزی