اهمیت سلطه اطلاعاتی در سال ۲۰۱۷

اقدامات دولت برای مقابله با بحران بی‌آبی در استان‌های جنوبی کشور
در سال 1998 میلادی، «جوزف اس نای» در تحقیقی چند صفحه‌ای خاطر نشان کرد که احتمالا «سلطه اطلاعاتی» محور جدید سیاست‌های بین‌المللی آمریکا گشته و جایگزین توانمندی‌های هسته‌ای نظامی این کشور خواهد شد.

اقدامات دولت برای مقابله با بحران بی‌آبی در استان‌های جنوبی کشور