حاشیه‌سازی جدید کرار جاسم در فوتبال ایران

افسردگی‌های زنان بیش از مردان است/ عامل؛ تبعیض جنسیتی در محل کار
کرار جاسم بازیکن عراقی تراکتورسازی یک بار دیگر در فوتبال ایران جنجال‌ساز شد.

افسردگی‌های زنان بیش از مردان است/ عامل؛ تبعیض جنسیتی در محل کار