آخرین خبرها از صدور مجوز برای ایرلاین های جدید

افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمون
ایسنا نوشت: در طول ماه‌های گذشته درخواست های بسیاری برای آغاز به کار ایرلاین‌های جدید به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه شده و این سازمان با بررسی آنها، به برخی درخواست ها مجوز رسمی فعالیت داده است.

افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمون