شورای امنیت تخریب آثار باستانی در سوریه را محکوم کرد

افزایش ۴۳ درصدی تسهیلات شبکه بانکی
ایرنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل تخریب بخش هایی از شهر باستانی تدمر سوریه به وسیله داعش را محکوم کرد.

افزایش ۴۳ درصدی تسهیلات شبکه بانکی