افزایش ۳۳ درصدی توزیع انواع فرآورده/ سوخت رسانی به مناطق کشور از انبار نفت ساری

برگزاری همایش”اختیارات دفاتر بازرسی و گلوگاه فسادخیز” /معارفه رئیس اداره بازرسی دانشگاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : انبار نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است که به بیش از هفت منطقه با ناوگان جاده ای ، انواع فرآورده ارسال می کند

برگزاری همایش”اختیارات دفاتر بازرسی و گلوگاه فسادخیز” /معارفه رئیس اداره بازرسی دانشگاه