مهلت یک ماهه به شهرداری شیراز برای بازگشایی زیرگذر گلستان

افزایش مصرف واکسن های وارداتی طیور در فارس نگران کننده است
«خبرجنوب» نوشت: سازمان عمران شهرداری شیراز یک ماه فرصت دارد تا مشکلات زیرگذر گلستان را رفع و آن را بازگشایی کند.

افزایش مصرف واکسن های وارداتی طیور در فارس نگران کننده است