نحوه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تجدید پذیر محدود به ظرفیت انشعاب

افزایش ظرفیت پست های توزیع برق شهرستان میامی
در همایش معرفی مشوق های سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدید پذیر و پاک محدود به ظرفیت انشعاب در استان سمنان ، کارشناسان واحد جلب مشارکت شرکت توزیع برق استان، راهکارهای لازم در این زمینه را ارائه نمودند

افزایش ظرفیت پست های توزیع برق شهرستان میامی