تصاویر | حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن | سلفی دسته‌جمعی و عروسک ترامپ

افزایش صادرات نفت ایران
در گزارش زیر تصاویری از حضور پرشور مردم تهران را در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن مشاهده می‌کنید.

افزایش صادرات نفت ایران