رشد تولید ۱۳ درصدی تولید آهن اسفنجی در گروه فولاد مبارکه

افزایش شش درجه‌ای دمای تهران
کارکنان تلاشگر گروه فولاد مبارکه شش ماهۀ اول سال ۹۶ را با رشد تولید ۱۳ درصدی در تولید آهن اسفنجی و رشد ۱۵ درصدی در تولید فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل پشت سر گذاشتند.

افزایش شش درجه‌ای دمای تهران