نگاه منظومه‌ای علی معلم به هنر و رسانه

افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شد/ نوبخت: کسی حق ندارد حقوق مردم را گروگان بگیرد
اگرچه و به قول مولانا، با مرگ نباید درپیچید و بی‌هیچ ‌گفت وگویی باید پذیرفتش،اما درگذشت علی معلم،‌آن هم در روزهای نزدیک به نوروز خبر دردناک و تاسف‌برانگیزی بود.

افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شد/ نوبخت: کسی حق ندارد حقوق مردم را گروگان بگیرد