فیلم | پنج مکان روی زمین که باید از آنها دوری کنیم!

افزایش بیماری‌های تنفسی به آلودگی‌هوا مرتبط است یا سرما؟/ آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران
این ویدئو پنج مکان روی زمین که باید از آنها دوری کنیم را به شما معرفی می‌کند.

افزایش بیماری‌های تنفسی به آلودگی‌هوا مرتبط است یا سرما؟/ آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران