کادوی کریسمس داعش!

افزایش بودجه دفاعی کشور در آشفته بازار منطقه
در حاشیه حملات تروریسی پایان سال میلادی، سایت کگل این کارتون عماد حجاح را منتشر کرد.

افزایش بودجه دفاعی کشور در آشفته بازار منطقه