ترامپ به دشمن سرسخت چین، پست داد

افزایش بهره برداری از ظرفیت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی زیباشهر زنجان
ایسنا نوشت: رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، یک اقتصاددان منتقد سرسخت چین را رئیس شورای تجارت ملی کرده است. این نهاد تازه‌تاسیس قرار است در تجارت و صنعت برای آمریکا سیاست‌گذاری کند.

افزایش بهره برداری از ظرفیت مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی زیباشهر زنجان