یکی از بازیگران برجسته سینمای هند درگذشت

افرادی که از رکود می‌گویند، تولیداتشان بی‌کیفیت و گران است
وینود خانا بازیگر و سیاستمدار سرشناس هندی در ۷۰ سالگی چشم از جهان فروبست.

افرادی که از رکود می‌گویند، تولیداتشان بی‌کیفیت و گران است