بازگشت برانکو به ایران/ تمرینات پرسپولیس از سر گرفته می‌شود

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی همزمان ١٥ پروژه مهم عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در استان خراسان جنوبی
سرمربی تیم پرسپولیس فردا به ایران بر می‌گردد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی همزمان ١٥ پروژه مهم عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در استان خراسان جنوبی