حمایت بازیکن سابق پرسپولیس از حضور زنان در ورزشگاه‌ها

افتتاح سد احمدبیگلو تا پایان امسال
ابراهیم اسدی بازیکن سابق پرسپولیس از حضور زنان در ورزشگاه‌ها حمایت کرد.

افتتاح سد احمدبیگلو تا پایان امسال