استاندار ایلام:زمین های آبی کشاورزی ایلام دو برابر می شود

افتتاح ستاد اصولگرایان حامی روحانی/نعمتی: اصولگرایی فقط جمنا نیست
استاندار ایلام گفت: زمین های تحت کشت آبی در ایلام 70 هزار هکتار است که در جالی تلاش برای دو رابر کردن آن هستیم. وی ایجاد سامانه گرمسیری را یکی از اقداماتی دانست که می تواند کشاورزی شهرستان دهلران را متحول نماید.

افتتاح ستاد اصولگرایان حامی روحانی/نعمتی: اصولگرایی فقط جمنا نیست