۱۵۰ میلیارد تومان در گازرسانی به لرستان هزینه شده است

اغاز گازرسانی به ۲۰۷روستای استان / ضریب گازرسانی به شهرهای لرستان به 90 می‌رسد
رییس شرکت ملی گاز ایران با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان گفت :در سال ۹۲ اضطراب و نگرانی فراوانی در بحث تامین گاز کشور داشتیم.

اغاز گازرسانی به ۲۰۷روستای استان / ضریب گازرسانی به شهرهای لرستان به 90 می‌رسد