مشاور دمیستورا: نزدیکی مواضع روسیه و ترکیه درخصوص سوریه را دستاورد بزرگی خواند

اعلام نامزدهای بخش «درباره شعر» جشنواره شعر فجر
ویتالی ناومکین مشاور استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه نزدیکی مواضع روسیه و ترکیه درخصوص سوریه را دستآورد بزرگی خواند

اعلام نامزدهای بخش «درباره شعر» جشنواره شعر فجر