بازی خطرناک اون!

اعلام سالم بودن فضاپیمای نیوهورایزنز از سوی ناسا
در حاشیه آزمایش موشکی کره شمالی، سایت کگل این کارتون را با عنوان «کیم جونگ اون و موشکهایش» منتشر کرد.

اعلام سالم بودن فضاپیمای نیوهورایزنز از سوی ناسا